jeroen clausman PREMIUM webdesign
potloden


Curriculum Vitae


"Dat wat er nu allemaal mogelijk is, gaat tien keer verder dan de allerstoutste dromen die je had toen je dertig jaar geleden bezig was om met bolletjestypemachines en wrijfletters de lay out van tijdschriften te verzorgen."


jeroen Clausmanl

Jeroen Clausman (1947) is al heel lang gefacineerd door grafische vormgeving en computers. In zijn studietijd vormde hij met twee vrienden het collectief COMPOS68, dat in 1969 een internationale prijs won op het gebied van computerkunst.


compos68 compositie in rood, blauw en geel

COMPOS68
Compositie in rood, blauw en geel
december 1968


Hij studeerde af als bioloog en is tot zijn pre-vut werkzaam geweest bij de overheid, op het gebied van natuurbescherming, landschap, landbouw en recreatie
In het begin was hij vooral actief als onderzoeker op het gebied van natuurbehoud. Hij heeft toen veel ervaring opgedaan met automatisering.
Toen hij ontdekte wat voor enorme kloof er gaapte tussen de wereld van de onderzoekers en degenen die de beslissingen nemen is hij zich gaan toeleggen op het (natuur)beleid.
In zijn vrije tijd richtte hij een natuurbeschermings-vereniging op die tot doel had het beter samengaan van landbouw en natuur te bevorderen.


systeem voor natuurwaardering

Met het beleidswerk deed hij veel ervaring op met tekstschrijven, omdat hij ervan overtuigd was dat alleen gemakkelijk leesbare, heldere en korte teksten effectief zijn in het beleid. Zijn liefde voor grafisch werk leefde hij uit in illustraties voor de rapporten die hij schreef en de opmaak van verenigingsblaadjes


In 2004 kreeg hij de kans om vervroegd uit te treden. Toen kwam er de ruimte om zijn oude liefdes: vormgeving en automatisering weer helemaal op te pakken, en is hij zich gaan toeleggen op het maken van websites.
 
Sinds 2016 schrijft hij een blog over liefdevol leven:
www.wat-is-liefde.nl